Hestmanden er blitt tauet ut av dokken og har gjort plass til et nytt fartøy. MF Folgefonn er en spesialbygget bilferge fra 1938, tidligere eiet av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD). Folgefonn ble solgt i 1979. Etter mange år i utlendighet i England ble fergen brakt hjem igjen til Norge i 2010. Året etter ble fartøyet fredet av Riksantikvaren.

Hestmanden skal nå ligge ved kai ved Bredalsholmen. I slutten av måneden åpner skipet offisielt som Norsk krigsseilermuseum.

20170606 113804  20170606 115614

 20170606 121641  20170606 122016