Dikking av platekant på Skoleskipet Sørlandet

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter er etablert for å sikre at kunnskaper og ferdigheter knyttet til restaurering av jern- og stålskip blir tatt vare på. Gamle skip kan ikke overleve i original utførelse uten gamle håndverk. Bredalsholmen holder liv i den praktiske kunnskapen som er nødvendig for restaurering av jern- og stålskip, og yter tjenester til eiere av vernede skip. Klinking som metode for å sammenføye stålkonstruksjoner forsvant etter hvert som sveiseteknologien vant frem - i perioden 1930-60. Klinkefaget og arbeidsmetoden omkring dette var nesten dødd ut, men har fått sin renessanse på Bredalsholmen. I dag er dette den fremherskende arbeidsmetoden på stålskipene.

   
Elektrisk varming av nagle   Klinking   Mothold ved klinking