Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) er en stiftelse opprettet av Kristiansand kommune; Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet den 28.februar 1990. Bredalsholmen ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål. Ved senteret holdes levende flere gamle håndverksteknikker knyttet til stålskipsskipsbygging. Aktiv bruk av den gamle tørrdokka fra 1876 med tilstøtende verkstedsbygninger, kaianlegg, kraner og andre tekniske innretninger, bidrar til vern av anlegget som teknisk og industrielt kulturminne. Pr. 1.1 2012 har 26 personer har sitt daglige virke ved senteret.

Stiftelsens formål:
  • Å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et teknisk industrielt kulturminne for ettertiden.
  • Å drive anlegget som et veteranskipsverft som kan benyttes av veteranskip og bevaringsverdige fartøyer.
  • Å være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner, gammelt håndverk og gjenstander som kan være av interesse i denne sammenheng.

Styrets vedtekter