DSCN3037

Hvaler er en tidligere rutebåt, bygget i 1892 på Fredrikstad mek. Verksted. Opprinnelig var båten utstyrt med en dampmaskin, men etter andre verdenskrig fikk den dieselmotor. Båten startet i rute mellom Hvaler og Fredrikstad, og fortsatte i 1893 med trafikk til Strømstad. Fastlandsveien til Hvaler åpnet i 1971 og driften av rutebåten ble vanskelig.

På grunn av mye is i sjøen på vinteren 1978-79 ble den nedslitte båten lagt i opplag på dette tidspunktet. I årene som fulgte ble Hvaler stort sett liggende lagt opp, uten at ulike eiere hadde midler til å få satt fartøyet i stand. Stiftelsen D/S Hvaler kjøpte båten i 1993, og i 2001 ga Riksantikvaren fartøyet status som verneverdig skip. Bredalsholmen har siden vært involvert i restaureringsarbeidet over flere år.

Gjennom sin lange historie er Hvaler blitt pusset opp og endret flere ganger og eiernes mål er nå at Hvaler skal se ut som i 1948. Dette året var dampmaskinen blitt erstattet av dieselmotoren, og det ble laget en ny innredning om bord.