Avgang fra BDF 1.12.00

Taubåten Ørnen var det første avsluttede restaureringsprosjektet på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter.

Ørnen ble bygget ved Ørens mek. Verksted i Trondheim i 1902 som lystbåt for konsul Ivar Huitfeldt. Båten ble utstyrt med en ca. 80 HK compund dampmaskin. I 1905 ble båten kjøpt av Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og satt til tømmersleping på strekningen Skien-Løveid. For en tid hadde Ørnen også passasjersertifikat for 30 personer. I 1951 ble båten ombygget med ny dieselmaskin, og fra 1966 byttet Ørnen deretter eiere flere ganger.

I 1998 ble Ørnen brakt til Bredalsholmen for restaurering av stålskroget. Det ble i tillegg lagt nytt tredekk, med hjelp fra Hardanger Fartøyvernsenter. Riksantikvaren finansierte utgiftene til båten, som stod ferdig i 2000.