Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p MySpace


Historisk-teknisk fartøydokumentasjon:

European Maritime Heritage (EMH) sine retningslinjer for konservering og restauering av skip (The Barcelona Charter (2003)) krever at en hver restaurering innledes med og ledsages av en historisk undersøkelse av skipet. Alle fartøy endres over tid, og derfor må denne dokumentasjonen inneholde både opplysninger om fartøyets opprinnelige konstruksjon og endringer foretatt på skrog, arrangement, rigg, innredninger osv. Dette historiske dokumentasjonsmaterialet skal ligge til grunn for tilbakeføring til en valgt periode i skipets historie. Videre skal det gi grunnlag for alle avgjørelser som må foretas under restaureringen, og hindre at det utføres restaurering på grunnlag av antakelser og rene gjetninger. Grunnlaget for den historisk-tekniske dokumentasjonen skaffes til veie både ved å samle inn skriftelig og muntilig historisk kildemateriale, og ved å kartlegge fartøyets eksisterende konstruksjon som kan belyse dets teknsike historie og tilstand.

 

Teknisk-historiske rapporter:

 MK_Erkna_teknisk_historie_.pdf

Forlandet, Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

Suldal, Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

TB Jan, Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport

Axel, Teknisk-historisk Dokumentasjonsrapport

Gamle_Salten_dokumentasjon_av_innredning.pdf

Fredrikshald_1_teknisk_historie.pdf (6mb)

Kysten_teknisk-historisk_dokumentasjon.pdf

Sørlandet innredningen i akterskipet

TB_Fix_Historisk_teknisk_redegjoerelse.pdf (2mb)

Jøsenfjord teknisk-historisk rapport


Webløsning ©2013 av Web Norge basert på Joomla 2.5